1940 - 1950

Druhá světová válka

Druhá světová válka opět drasticky ovlivnila výrobu. Prakticky pětinásobně narostla výroba užitkových vozů na úkor radikálního snížení výroby osobních aut. Fiat utrpěl od spojenců značné ztráty při kobercových náletech, výroba přesto nebyla výrazně narušena. Po válce Fiat nahrazoval neexistující sociální péči státu. Zaměstnancům distribuoval potraviny, boty nebo dříví na otop.

V rámci poválečné obnovy Evropy získal Fiat finanční pomoc z Marshallova plánu a zrekonstruoval poničené objekty. U znovuobnovení firmy už ovšem chyběl její zakladatel, Giovanni Agnelli, který těsně po válce zemřel. Předsedou představenstva se místo něj stal Vittorio Valletta. Ten si dobře uvědomoval nutnost dohnat americkou technologii a zabrat co největší místo na roztříštěném evropském trhu. Naštěstí se celá (západní) Evropa vzchopila k rychlému hospodářskému růstu.