1910 - 1930

Rozšiřování výroby a první světová válka

V prvním desetiletí 20. století měl Fiat 2 500 zaměstnanců a za sebou 1 215 vyrobených automobilů. Stávající továrna brzy přestala stačit a Fiat se vrhl do nové stavby. Vyhlédl si vhodný pozemek, v té době ještě zemědělsky využívaný, a pod vedením Giacoma Matté Trucca začal stavět největší závod v Evropě. Se svými pěti podlažími se stal dominantou Turína a díky špičkové testovací trati přímo na střeše se v roce 1922, kdy byl dokončen, stal symbolem úspěšného italského automobilového průmyslu.

Válka vždy výrazně ovlivňuje průmysl, který se snaží využít pro své účely. Během první světové války byla výroba Fiatu značně rozšířena. Firma vyráběla letadla, kulomety a motory pro ponorky. Na důležitosti získala také výroba nákladních aut a sanitek. Právě první světová válka iniciovala výstavbu fabriky v Lingottu. Přes veškerou válečnou výrobu však Agnelli vkládal naději do budoucího zaměření Fiatu jakožto automobilového závodu.

Výrobní výpadek a nejistota na konci války způsobily hluché období na celém trhu. Fiat svou cestu našel v restrukturalizaci, která vyvrcholila úspěšným nastartováním výroby v Lingottu. Agnelliho touha po výrobě osobních automobilů se začala naplňovat. Na trh byla uvedena celá řada nových modelů: Fiat 501, 505, 510, 519 včetně prvního čtyřmístného modelu Fiat 509.

Objevné cesty a revoluce v prodeji

Osobní automobil rychle získával na oblibě, třebaže doby, kdy se z něj stane masový dopravní prostředek, jsou stále ještě v nedohlednu. Radikální krok směrem k lepší dostupnosti byl ovšem učiněn - Fiat začal poskytovat spotřební úvěry. Speciálně založená společnost Sava vsadila na reklamu a také na image Fiatů jako rodinných i sportovních aut, která jsou schopna velkých výkonů. Do této doby spadají slavná automobilová „nej", je to doba skutečných objevitelských výkonů a dobrodružství, která se v této ryzí podobě již nikdy nebudou opakovat. Překonání Sahary nebo jízda napříč Jižní Amerikou tehdy opravdu znamenala tvrdou zkoušku pro posádku i auto a právem se zapsaly do dějin automobilismu.